Synthesis of new 4-(phenylamino)thieno[2,3-b]pyridine derivatives and derivatives of the novel benzo[b]thieno[3,2-h]-1,6-naphthyridine tetracyclic system