Report of Candidatus Mycoplasma haematoparvum and Mycoplasma haemocanis canine infections in Massambaba restinga, Brazil