Leishmania amazonensis: early proteinase activities during promastigote-amastigote differentiation in vitro.