Sala de aula - dos lugares fixos aos entre-lugares fluidos