Química de Organofosforados-X: Síntese de 1-dialquilfosforil-2-aza-3-carbonilas (C=X; X=NH, O, S)