Os intelectuais e a fábrica na prática política de Antonio Gramsci