Mercadoria, o reflexo da sociedade neo-narcisista.