Impactos do Terrorismo global nos paradigmas da legalidade e da politica internacional