Algunhas consideracións sobre o xénero gramatical e o sexismo lingüístico en galego